De ontstaansgeschiedenis

ECO-Oostermoer (ECO) is ontstaan uit een initiatief van de werkgroep Eexterzandvoort Energie Neutraal (EEN). Eexterzandvoort is een dorp in Drenthe met circa 150 inwoners. Dit dorp bleek te klein om gezamenlijk groene energie in te kopen. Dit geldt ook voor andere gemeenschappen, die grootschaliger activiteiten willen ontplooien om onder andere een duurzamer leefomgeving te bevorderen. De oorspronkelijke doelstellingen van EEN werden ‘opgerekt’ en het idee ontstond een nieuwe organisatie op te richten: een coöperatie.

Om na te gaan of voor dit idee voldoende draagvlak is, werd in het voorjaar van 2012 in Annen een bijeenkomst belegd voor inwoners van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo. De belangstelling was overweldigend. Niet alleen werd het idee breed gesteund ook tientallen mensen wilden er graag een actieve bijdrage aan leveren.

Na deze bijeenkomst is besloten ECO-Oostermoer op te richten en zijn meerder werkgroepen in het leven geroepen om er handen en voeten aan te geven. Op 1 oktober 2012 zijn de statuten bij de notaris gepasseerd.
Na het passeren van de statuten is de organisatie verder opgetuigd en zijn de werkgroepen hard aan het werk gegaan om zaken te concretiseren.