De organisatie

ECO-Oostermoer (ECO) is een coöperatie. Dit wil zeggen dat de leden in de Algemene Ledenvergadering het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Zo bepalen ze wat het beleid is, waar de opbrengsten aan worden besteed en dergelijke. Omdat we willen dat ECO voor alle inwoners toegankelijk is hebben we de lidmaatschapskosten laag gehouden, te weten € 15,- per jaar.

ECO heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten. Dit bestuur bestaat uit leden die afkomstig zijn uit de verschillende gemeenten van ECO. Het bestuur komt ongeveer eens per maand bij elkaar.

Omdat er veel werk te vezetten is en de bestuursleden vrijwilligers zijn, is er altijd ruimte voor uitbreiding van het bestuur. U kunt voor informatie hierover ons benaderen!

ECO kent ook een Comité Van Aanbeveling, vijf mensen met statuur uit onze regio, te weten: uit elke gemeente één wethouder, de directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de vicevoorzitter van het Brede Overleg Kleine Dorpen uit Drenthe en een hoogleraar plattelandsontwikkeling aan de Rijks Universiteit Groningen. Dit comité is ECO behulpzaam bij publieksuitingen, bij het verkrijgen van de juiste contacten en adviseert over het beleid van ECO.

 Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen ECO kunnen op termijn meerdere werkmaatschappijen (BV’s) er onderdeel van gaan uitmaken. Zo is inmiddels de werkmaatschappij "ECO Verbindt" ontstaan. Deze werkmaatschappij is zich als dochter organisatie gaan richten op glasvezel in de buitengebieden. En met succes! Lees hierover meer op de aparte websites: ECO-Oostermoer Verbindt en Wil ook Glasvezel