Over ons

De co÷peratie stimuleert en faciliteert daarvoor initiatieven in buurten, wijken en dorpen. Als schaalgrootte en/of investeringskosten een belemmering vormen voor het realiseren van initiatieven, dan richt de co÷peratie, zo nodig, werkmaatschappijen op om deze belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld door leden zo in staat te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet in hun eigen huis of werkomgeving kunnen doen.

Het uitgangspunt bij alle activiteiten van de co÷peratie is verantwoord en transparant ondernemen en het creŰren van meerwaarde door de inkoop van materialen en diensten, waarbij de inwoners zo optimaal mogelijk worden betrokken c.q. ingezet. Een leefbaar en duurzaam platteland voor en door de inwoners.