Doelstelling ECO-Oostermoer

De doelstelling van ECO-Oostermoer is:

Het realiseren van een leefbaar en duurzaam platteland voor en door de inwoners: samen staan we sterk!

Het werkgebied omvat vooralsnog de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo.

ECO wil hierbij vooral een organisatie zijn, die zaken regelt op lokaal-/dorpsniveau die in verband met de schaalgrootte/kosten niet en/of moeilijk te organiseren zijn. Wat men zelf in het eigen dorp/wijk kan organiseren moet men vooral zelf blijven doen!

Samenwerking op lokaal niveau en geen concurrentie is ons devies. ECO heeft geen winstoogmerk, alle opbrengsten van activiteiten worden ingezet om de doelstellingen, een leefbaar en duurzaam platteland, te realiseren en om zo het verschralen van de voorzieningen en de krimp in het platteland een halt toe te roepen.

Dit alles betekent dat we in onze regio: kennis willen verzamelen en delen en de krachten van de inwoners willen bundelen. ECO is een groot voorstander van het toepassen van allerlei nieuwe kennis (innovaties) in onze regio.

 

Direct naar:

Levering energie

ECO-Oostermoer is een van de cooperaties die is aangesloten bij Energie VanOns. Wij kunnen u daarom duurzame en groene energie leveren!

Lees meer

 

Opwekken duurzame energie

De duurzame energie projecten worden in samenwerking met mensen uit de regio uitgevoerd. Onze visie hierop is dat de projecten een breed maatschappelijk draagvlak moeten hebben. ECO-Oostermoer ondersteunt bij de uitvoering en verbindt de inwoners van de regio. Wij richten ons op een breed scala aan duurzame energie projecten, waaronder zonne-energie, groen gas en warmte.

Lees meer