Duurzaamheid

Binnen het kennisgebied duurzaamheid worden momenteel diverse projecten uitgevoerd. Een bijzondere is het volgende:

Project CO2-reductie
ECO-Oostermoer heeft met de kenniswerkplaats van de veenkoloniën, meerdere kennisinstituten (universiteiten, hogescholen en mbo-opleidingen) en het energiebureau van de gemeente Aa en Hunze afspraken gemaakt om op een praktische wijze te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in dit gebied de CO2 uitstoot fors terug te brengen.

Een heel belangrijk uitgangspunt hierbij is dat hiervoor voldoende draagvlak bij de inwoners dient te zijn. Als dit project lukt dan kan dit zonder enige bescheidenheid als een uniek project getypeerd worden. Immers in de loop van enkele jaren zullen heel veel studenten met verschillende opleidingen samen met de inwoners uitzoeken hoe onze regio duurzamer gemaakt kan worden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de laatste wetenschappelijke inzichten en wordt nagegaan met moderne technieken hoe het een en ander zo praktisch mogelijk kan worden gerealiseerd.

Uniek in Noord-Nederland en misschien zelfs wel in heel Nederland!

 

Direct naar:

Glasvezel

Een blijvende, eerlijke breedbandverbinding is van essentieel belang voor de kwaliteit van leven van onze omgeving. Daarom nemen wij Oostermoerders het heft in eigen handen en introduceren we in ons werkgebied OpenNet.

Lees meer

 

Levering energie

ECO-Oostermoer is in mei 2014 één van de aangesloten coöperaties geworden van NLD: Noordelijk Lokaal en Duurzaam. Wij kunnen u daarom duurzame en groene energie leveren!

Lees meer