Glasvezel infrastructuur

ECO-Oostermoer ziet in de aanleg van een glasvezelinfrastructuur (breedband) een goede mogelijkheid iets te doen aan het verdwijnen van diverse essentiele voorzieningen in de Oostermoer die de leefbaarheid bedreigen.

Wij zijn in oktober 2013 gestart met een haalbaarheidsonderzoek om na te gaan of hier voldoende draagvlak voor is en of het geheel financieel haalbaar is. Uitgangspunten hierbij zijn dat er in principe bij iedere woning/bedrijf/organisatie een aansluitpunt komt en dat het toegankelijk is voor iedere portemonnee.

Dit initiatief is gestart omdat toegang tot glasvezel erg belangrijk is voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van ons gebied; denk hierbij onder andere aan het kunnen aanbieden van: digitale zorgondersteuning, scholen (gebruik Ipads), (agrarische) bedrijven en thuiswerken. Naar onze mening kan dit ook de krimp van met name het veenkoloniale gebied helpen keren. Met een dergelijke infrastructuur is snel internet, digitale televisie en telefonie mogelijk met een hoge kwaliteit voor iedereen beschikbaar.

ECO-Oostermoer heeft een partner gevonden in het Friese bedrijf iipen, dat veel kennis heeft over en ervaring met glasvezel (Website iipen.nl). Hierbij is hun kennis over en zijn hun contacten met Zweden voor ons van doorslaggevende betekenis geweest. In het dunbevolkte Zweden wordt een groot deel van de glasvezelinfrastructuur beheerd door co÷peraties, zonder winstoogmerk.

Kortom: ECO-Oostermoer verbindt!

Naar de website "ECO Oostermoer Verbindt!"

Naar de website "Ik wil ook glasvezel!"

 

Direct naar:

Levering energie

ECO-Oostermoer is een van de cooperaties die is aangesloten bij Energie VanOns. Wij kunnen u daarom duurzame en groene energie leveren!

Lees meer

 

Opwekken duurzame energie

De duurzame energie projecten worden in samenwerking met mensen uit de regio uitgevoerd. Onze visie hierop is dat de projecten een breed maatschappelijk draagvlak moeten hebben. ECO-Oostermoer ondersteunt bij de uitvoering en verbindt de inwoners van de regio. Wij richten ons op een breed scala aan duurzame energie projecten, waaronder zonne-energie, groen gas en warmte.

Lees meer