Leefbaarheid

Het aantal inwoners in onze regio krimpt in een onrustbarend tempo.Een van de gevolgen hiervan is dat de leefbaarheid in een neerwaartse spiraal dreigt te raken: voorzieningen worden opgeheven waardoor het minder aantrekkelijk wordt zich hier te vestigen en steeds meer mensen weg zullen trekken.

Hier zijn nu al veel voorbeelden van te geven: winkels en scholen verdwijnen, bussen doen steeds minder dorpen aan, enz, enz. ECO-Oostermoer wil deze neerwaartse spiraal doorbreken.

CIRCULAIR BIO-ECOLOGISCH LEVEN
We zijn bezig om te kijken of we project met meerdere woningen van de grond kunnen krijgen Waarbij Circulair Bio-Ecologisch Bouwen en creeren van een plek waar meer biodiversiteit kan onstaan het uitganspunt is. Circulair Bouwen is een nieuwe manier van bouwen waarbij de materialen aan het eind van de levensfase opnieuw gebruikt kunnen worden. Bio-Ecologisch bouwen is bouwen met Biobased producten en materialen omdat dit echt bijdraagt aan gezonde woningen en gebouwen. Biobased bouwmaterialen zijn natuurlijke materialen die op korte termijn hergroeibaar zijn. Hout en houtproducten zijn de bekendste voorbeelden, maar dus ook het stro dat we bij de bouw willen gaan gebruiken.
Lees meer

Glasvezel
Een van de projecten die ECO-Oostermoer in 2013 hiervoor heeft opgestart was een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een glasvezelinfrastructuur in de gemeenten waar ECO-Oostermoer zich op richt (Aa en Hunze, Borger-Oodoorn en Tynaarlo).Ondanks veel tegenwerking zijn we er in geslaagd om in 2016 als eerste burger Cooperatie in Drenthe een glasvezelnetwerk in gebruik te nemen nl. in Gieter- en Eexterzandvoort. Omdat uitbreiden van ons glasvezelnetwerk onmogelijk werd gemaakt moest de "glasvezel zuster-organisatie" Eco-Oostermoer Verbindt er echter in 2019 noodgedwongen mee stoppen. Het reeds aangelegde glasvezelnetwerk is overgenomen door Netvist uit Veendam (www.netvisit.nl). Lees meer

 

Direct naar:

Levering energie

ECO-Oostermoer is een van de cooperaties die is aangesloten bij Energie VanOns. Wij kunnen u daarom duurzame en groene energie leveren!

Lees meer

 

Opwekken duurzame energie

De duurzame energie projecten worden in samenwerking met mensen uit de regio uitgevoerd. Onze visie hierop is dat de projecten een breed maatschappelijk draagvlak moeten hebben. ECO-Oostermoer ondersteunt bij de uitvoering en verbindt de inwoners van de regio. Wij richten ons op een breed scala aan duurzame energie projecten, waaronder zonne-energie, groen gas en warmte.

Lees meer