Lid worden

Aanhef
Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Email Addres:
Ik geef hierbij toestemming voor de jaarlijkse automatische incasso van de contributie voor het lidmaatschap van ECO-Oostermoer. Ja
Nee
Bankrekening nummer (alleen invullen bij automatisch incasso)
Ik word graag per mail op de hoogte gehouden over de activiteiten van ECO-Oostermoer! Ja
Nee
Eventuele verhoging van de contributie kan slechts na vaststelling in de algemene ledenvergadering; deze verhoging zal indien van toepassing automatisch worden doorgevoerd.

Opzeggen van uw lidmaatschap en/of intrekking van de toestemming voor automatische incasso kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail naar info@eco-oostermoer.nl.

Het lidmaatschapsgeld wordt, indien u aangeeft per automatische incasso te willen betalen, elk jaar in januari afgeschreven. Wilt u in dat geval het lidmaatschapsgeld voor dit lopende jaar zelf over maken?

Het rekeningnummer is: NL43RABO 0167995618