Energieakkoord

    Onze energie moet betrouwbaar en betaalbaar blijven. Daarom maken we meer ruimte voor schone, hernieuwbare energie. Dat is energie die opgewekt is uit bijvoorbeeld zonlicht, wind of water bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten. Een belangrijk voordeel van schone energie is dat we daarmee de uitstoot van CO2 (broeikasgas) en andere vervuilende stoffen drastisch verminderen. Daarmee leveren we als klein land onze bijdrage aan het oplossen van klimaatproblemen. We dragen eraan bij dat ook onze kinderen en kleinkinderen in gezondheid en welvaart op aarde kunnen leven.

    Klik op de onderstaande foto voor de belangrijkste maatregelen uit het energieakkoord

    Dit artikel kwam onlangs uit op www.energiepodium.nl:

  • Burgers en bedrijven te weinig aangehaakt bij het Energieakkoord


Klik op de onderstaande foto voor het rapport van de SER