Dorps Energieplan

ECO-Oostermoer, de gemeente Aa en Hunze, de kenniswerkplaats voor de veenkoloniën en Gasselternijveenschemond vervolgen hun samenwerking om te komen tot een dorps-energieplan (DEP).

Het doel van een DEP is samen met de inwoners van een gemeenschap te komen tot het terugdringen van de CO2 uitstoot. Hierbij wordt nauw samengewerkt met uiteenlopende kennisinstituten zoals universiteiten, hogescholen en mbo-opleidingen en inwoners van de desbetreffende gemeenschappen.

In 2013 is hiervoor een proef gestart samen met inwoners van het dorp Gasselternijveen-schemond, die in 2014 een vervolg kreeg.

In 2013 hebben drie verschillende studentengroepen van verschillende opleidingsinstituten met inwoners van Gasselternijveenschemond het volgende onderzocht:

• Welke mogelijkheden er zijn voor CO2-reductie in dit dorp en de omgeving ervan?
• Hoe kan deze reductie zichtbaar gemaakt worden met zogenaamde ‘touch tables’?
• Welk rekenmodel hierbij behulpzaam kan zijn. Het ontwikkelde rekenmodel was één van de genomineerden voor de Gasterra Transitie Jaarprijs 2013!

Vertegenwoordigers van de dorpen Gaselternijveen en Gieterveen hebben inmiddels aangegeven ook bij dit project betrokken te willen worden.Eén van de resultaten van de inspanningen van werkgroep en dorpsbewoners is een boekje met praktische energiebespaartips.Volg ook de activiteiten rondom het DEP van Gasselternijveenschemond op de website van het dorp:
www.gasselternijveensemond.nl