Glasvezel infrastructuur

    Het aantal inwoners in onze regio krimpt in een onrustbarend tempo. Een van de gevolgen hiervan is dat de leefbaarheid in een neerwaartse spiraal dreigt te raken: voorzieningen worden opgeheven waardoor het minder aantrekkelijk wordt zich hier te vestigen en steeds meer mensen weg zullen trekken. Hier zijn nu al veel voorbeelden van te geven: winkels en scholen verdwijnen, bussen doen steeds minder dorpen aan, enz, enz. ECO-Oostermoer wil deze neerwaartse spiraal doorbreken.

    ECO-Oostermoer ziet de aanleg van een glasvezelinfrastructuur (breedband) als een goede mogelijkheid hier iets aan te doen en zo de leefbaarheid weer op een goed niveau te brengen en daarmee deze neerwaartse spiraal te doorbreken.

    Wij zijn in oktober 2013 gestart met een haalbaarheidsonderzoek om na te gaan of hier voldoende draagvlak voor is en of het geheel financieel haalbaar is. Uitgangspunten hierbij zijn dat er in principe bij iedere woning/bedrijf/organisatie een aansluitpunt komt en dat het toegankelijk is voor iedere portemonnee.

    Dit initiatief is gestart omdat toegang tot glasvezel erg belangrijk is voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van ons gebied; denk hierbij onder andere aan het kunnen aanbieden van: digitale zorgondersteuning, scholen (gebruik Ipads), (agrarische) bedrijven en thuiswerken. Naar onze mening kan dit ook de krimp van met name het veenkoloniale gebied helpen keren. Met een dergelijke infrastructuur is snel internet, digitale televisie en telefonie mogelijk met een hoge kwaliteit voor iedereen beschikbaar.

ECO-Oostermoer heeft een partner gevonden in het Friese bedrijf iipen, dat veel kennis heeft over en ervaring met glasvezel (Website iipen.nl). Hierbij is hun kennis over en zijn hun contacten met Zweden voor ons van doorslaggevende betekenis geweest. In het dunbevolkte Zweden wordt een groot deel van de glasvezelinfrastructuur beheerd door co÷peraties, zonder winstoogmerk. Het is de bedoeling dat in principe bij iedere woning en elk bedrijf een aansluiting wordt aangelegd, ook als men er nog geen gebruik van wil maken. Kortom: ECO-Oostermoer verbindt!

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website "ECO-Oostermoer verbindt" door op het logo hierboven te klikken.

Toekomstige toepassingen voor glasvezel

mHealth

Lees meer

 

Toepassing 2

Lees meer

 

Toepassing 3

Lees meer