Opwekken duurzame energie Zo lokaal mogelijk


    Lokaal en duurzaam opgewekte energie voor een leefbaar Oostermoer
    ECO- Oostermoer streeft naar een leefbaar platteland. Wij zetten ons op meerdere onderdelen in om deze missie te realiseren. Onze belangrijkste kracht is het verbinden van mensen in de regio. ECO-Oostermoer biedt daarnaast ondersteuning bij het realiseren van duurzame projecten die vanuit de mensen voortkomen.

    Op het gebied van duurzame energie streven wij naar energie die zoveel mogelijk lokaal opgewekt Ún gebruikt wordt, waarbij de opbrengsten in de regio blijven. Hiermee dragen wij bij aan een leefbaar Oostermoer en de versnelling van de energietransitie.

    De duurzame energie projecten worden in samenwerking met mensen uit de regio uitgevoerd. Onze visie hierop is dat de projecten een breed maatschappelijk draagvlak moeten hebben. ECO-Oostermoer ondersteunt bij de uitvoering en verbindt de inwoners van de regio. Wij richten ons op een breed scala aan duurzame energie projecten, waaronder zonne-energie, groen gas en warmte.

    Om deze projecten mogelijk te maken is financiering nodig. ECO-Oostermoer ondersteunt de initiatiefnemers om de financiering te borgen. Per project zal met de deelnemers onderzocht worden op welke wijze de meest optimale financiering verkregen kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan financiering via de postcoderoos- regeling, SDE, crowdfunding, inleg van deelnemers, bankfinanciering of een combinatie van voorgaande.


Drentse Koepel Energie-initiatieven
De Drentse Koepel Energie-Initiatieven zet zich onafhankelijk in voor de belangen van energie-initiatieven in Drenthe. Zie hier de ontwikkeling van het aantal aansluitingen in Drenthe.De Drentse KEI (via KEIenteam) geeft advies en deelt kennis over: energie besparen lokaal duurzame energie opwekken het starten van een duurzame energieco÷peratieDe Drentse KEI overlegt namens haar leden met de decentrale overheden, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.Zo zijn we samen op weg naar een duurzamer samenleving en hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden!De Drentse KEI is, samen met de Fryske en Groningse Koepels, lid/eigenaar van een bijzondere co÷peratie: het energiebedrijf Energie VanOns. Men levert lokaal opgewekte duurzame energie en stelt de gehele winst beschikbaar voor de duurzame activiteiten van de energie initiatieven.De Drentse KEI is een co÷peratie u.a., de leden bepalen de gang van zaken via de Algemene ledenvergadering (ALV) maar zijn niet aansprakelijk, derden hebben geen verhaalsrecht op de leden. De ALV benoemt het bestuur en bepaalt het mandaat. Leden van de Drentse KEI zijn rechtspersonen met een co÷peratieve rechtsvorm die zich het bevorderen van de duurzaamheid in de ruimste zin van het woord ten doel hebben gesteld.

Voor meer informatie gaat u naar de website "Drentse Kei" door op het logo hierboven te klikken.