Initiatieven

Hier een overzicht van onze initiatieven en hun status:

Energie Coöperatie Ossenstroom

Informatie over Coöperatie Ossenstroom 1 UA te Eext

De Coöperatie wil in de regio burgers ondersteunen bij de energie transitie. De Coöperatie bied onder meer de mogelijkheid voor inwoners van Eext om samen duurzaam energie op te wekken en te gebruiken. De energie-coöperatie wil daarnaast informatie verstrekken over energiebesparende maatregelen zodat inwoners van Eext en omgeving voor de energie in huis en bedrijf afscheid kunnen nemen van fossiel opgewekte energie.

Status: Druk op zoek naar naar een groot dak voor de zonnepanelen.

ECO-Oostermoer verbindt

Informatie over Coöperatie ECO-Oostermoer verbindt

ECO-Oostermoer zag in de aanleg van een glasvezelinfrastructuur (breedband) een goede mogelijkheid iets te doen aan het verdwijnen van diverse essentiele voorzieningen in de Oostermoer die de leefbaarheid bedreigen.

Wij zijn in oktober 2013 gestart met een haalbaarheidsonderzoek om na te gaan of hier voldoende draagvlak voor is en of het geheel financieel haalbaar is. Uitgangspunten hierbij zijn dat er in principe bij iedere woning/bedrijf/organisatie een aansluitpunt komt en dat het toegankelijk is voor iedere portemonnee.

Dit initiatief is gestart omdat toegang tot glasvezel erg belangrijk is voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van ons gebied; denk hierbij onder andere aan het kunnen aanbieden van: digitale zorgondersteuning, scholen (gebruik Ipads), (agrarische) bedrijven en thuiswerken. Naar onze mening kan dit ook de krimp van met name het veenkoloniale gebied helpen keren. Met een dergelijke infrastructuur is snel internet, digitale televisie en telefonie mogelijk met een hoge kwaliteit voor iedereen beschikbaar.

ECO-Oostermoer heeft een partner gevonden in het Friese bedrijf iipen, dat veel kennis heeft over en ervaring met glasvezel (Website www.iipen.nl). Hierbij is hun kennis over en zijn hun contacten met Zweden voor ons van doorslaggevende betekenis geweest. In het dunbevolkte Zweden wordt een groot deel van de glasvezelinfrastructuur beheerd door coöperaties, zonder winstoogmerk

Status: De “glasvezel zuster-organisatie” is sinds 2019 er mee gestopt omdat uitbreiden onmogelijk werd gemaakt. Het aangelegde netwerk van Gieter- en Eexterzandvoort is overgenomen door Netvist uit Veendam (www.netvisit.nl).