Over ECO Oostermoer

Samen staan we sterk. Dat is het motto van ECO-Oostermoer. Onze coöperatie zet zich in voor een leefbaar en duurzaam platteland voor en door de inwoners van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo. ECO-Oostermoer stimuleert en faciliteert initiatieven in buurten, wijken en dorpen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Daarbij werken we het liefst samen met mensen uit de buurt. Want waarom zou je van ver halen, wat je lokaal in huis hebt?

Waar je de energiecoöperatie misschien van kent

ECO-Oostermoer (ECO) is ontstaan uit een initiatief van de werkgroep Eexterzandvoort Energie Neutraal (EEN). Dit dorp met zo’n 150 inwoners bleek te klein om gezamenlijk groene energie in te kopen. Veel gemeenschappen in onze regio lopen tegen hetzelfde probleem aan. Je wilt wat doen om je leefomgeving duurzamer te maken, maar bent eigenlijk te klein om voldoende voor elkaar te krijgen. Daarom werden de oorspronkelijke doelstellingen van EEN ‘opgerekt’ en een nieuwe organisatie opgericht: een coöperatie. In 2012 was de coöperatie een feit. In 2013 ging ECO-Oostermoer aan de slag met een lokale glasvezelinfrastructuur. We zijn er trots op dat het in 2016 is gelukt om als eerste Drentse coöperatie een glasvezelnetwerk werkende te hebben. Het aangelegde glasvezelnetwerk in Gieterzandvoort en Eexterzandvoort is sinds 2019 onderdeel van Netvisit uit Veendam.


De doelstelling van ECO-Oostermoer

Het realiseren van een leefbaar en duurzaam platteland voor en door de inwoners

ECO-Oostermoer wil hierbij vooral een organisatie zijn, die zaken regelt op lokaal-/dorpsniveau die in verband met de schaalgrootte/kosten niet en/of moeilijk te organiseren zijn. Wat men zelf in het eigen dorp/wijk kan organiseren moet men vooral zelf blijven doen!

Samenwerking op lokaal niveau en geen concurrentie is ons devies. ECO-Oostermoer heeft geen winstoogmerk, alle opbrengsten van activiteiten worden ingezet om de doelstellingen, een leefbaar en duurzaam platteland, te realiseren en om zo het verschralen van de voorzieningen en de krimp in het platteland een halt toe te roepen.

Dit alles betekent dat we in onze regio: kennis willen verzamelen en delen en de krachten van de inwoners willen bundelen. ECO-Oostermoer is een groot voorstander van het toepassen van allerlei nieuwe kennis (innovaties) in onze regio.